Pýtate sa! Je SHO ľavicové alebo pravicové hnutie? Odpovedá Róbert Švec

Dámy a páni! Počas diskusií s vami v uliciach a na námestiach slovenských miest sa ma pýtate rôzne otázky a v sobotu som odpovedal aj na otázku, či je SHO ľavicové alebo pravicové.

Myslím si, že bude veci prospešné, ak sa k tomu vyjadrím aj na našej stránke. Ako vyštudovaný politológ považujem delenie politických subjektov na ľavicové a pravicové za falošné a umelé.

Poznám iba dve skupiny politikov. Tí, ktorí pracujú pre ľudí, národ a štát, a tí, ktorí pracujú proti záujmom ľudí, národa a štátu.

Politici, ktorí pracujú pre ľud pospolitý si vážia každého rozumného a zodpovedného občana, ktorý svojou prácou vytvára hodnoty a je jedno, či je robotník, roľník, živnostník, podnikateľ a pod. A svojou prácou politickou sa taký politik snaží vytvárať podmienky na to, aby mohol človek práce plnohodnotne a normálne žiť.

Politici, ktorí si nevážia ľudí práce, vo svojej politickej činnosti uprednostňujú agentov a záujmy cudzích štátov na území Slovenskej republiky, a príživníkov, ktorí vyciciavajú naše národné spoločenstvo, pretože iba natŕčajú ruky a vykrikujú: Aj my chceme, dajte aj nám. Ale pracovať sa im nechce! A hovoria tomu ľudské práva. A takíto politici ľudí práce odstrkujú na okraj svojho záujmu.

Takže odpoveď na otázku, či sme ľavica alebo pravica je: Nie sme ľavica a ani pravica. Sme Slováci a politici, ktorí vždy stáli, stoja a stáť budú na strane rozumných a zodpovedných ľudí, ktorí svojou prácou vytvárajú hodnoty a prácou, spoločne, formujeme naše národné spoločenstvo a štát slovenský. A politici, pre ktorých je a bude Slovensko vždy na prvom mieste!

A pokiaľ ide o cudzích agentov na slovenskom území a príživníkov, s tými urobíme poriadok. Po našom TU. Raz a navždy!

Autor článku Róbert Švec je predseda Slovenského Hnutia Obrody.

————————–

Prečítajte si tiež: Referendum: Štandardní politickí panáčikovia hrajú pred národom divadlo! Reaguje Róbert Švec

————————–

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds