Referendum 2023: Stanovisko nášho hnutia k výsledkom januárového referenda

Slovenské Hnutie Obrody prijalo výsledky referenda o zmene Ústavy Slovenskej republiky s veľkým znepokojením. Naše znepokojenie spočíva v tom, že viac, ako 70% oprávnených voličov NEVYUŽILO nielen právo, ale v istom slova zmysle aj povinnosť podieľať sa na veciach verejných prostredníctvom ľudového hlasovania 21. januára 2023.

Tento nepriaznivý trend však Slovenské Hnutie Obrody pozoruje dlhodobo a za jeho prítomnosť v slovenskej spoločnosti viní v prvom rade nezodpovedných ústavných činiteľov, liberálnu propagandu šíriace médiá a kadejakých pseudoaktivistov, ktorí svojimi vyjadreniami a zločinnosťou úmyselne a systematicky odrádzajú značnú časť národa slovenského od angažovania sa vo veciach verejných. A druhým vinníkom je liberálna demokracia, ktorá ľudí naučila myslieť iba na seba, resp., na ich žalúdky, a tak ich primäla nezaujímať sa o veci verejné.

AVŠAK, v našom štáte slovenskom ešte stále žijú zodpovední občania, ktorí si uvedomujú dôležitosť svojej participácie v ňom. V referende 2023 ich spoločne s nami bolo takmer 1,2 milióna. Vyjadrujeme presvedčenie, že práve týmto ľuďom patrí naša slovenská budúcnosť, pretože myslia kolektívne a sú ochotní zrieknuť sa svojho pohodlia a urobiť minimum – ísť vyjadriť svoj názor.

Pokračujeme v boji za slovenské Slovensko.

Vaše Slovenské Hnutie Obrody.

 ————————–

Prečítajte si tiež: Referendum 2023. Pavol Poprocký: Keď počúvam niektorých ľudí, ktorí iba naivne reprodukujú…

—————————

Zdroj obrázku: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds