Deň zahraničných Slovákov. SHO: Pamätáme na vaše zásluhy o slovenskú svojbytnosť a štátnosť

Dnes (5. júla) som sa spolu s kolegami zo Slovenského Hnutia Obrody zúčastnil Cyrilometodskej národnej púti v Nitre, aby sme si uctili dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, ktorí významne prispeli i k formovaniu duchovného a spoločenského života našich predkov, čo vo svojej kázni pripomenul aj nitriansky biskup Viliam Judák.

A dnes si pripomíname aj pamätný deň Slovenskej republiky – Deň zahraničných Slovákov. A aj na našich krajanov, ktorí žijú v rôznych častiach sveta, by sme si dnes mali spomenúť. Niektorí dobrovoľne, no mnohí donútení životným príbehom, režimom, či inými okolnosťami, odišli zo svojej domoviny. Odišli, no nezabúdajúc na svoj pôvod, sa snažili a aj naďalej sa snažia v cudzine udržiavať slovenské tradície, materinský jazyk a rozvíjať našu jedinečnú kultúru.

Pamätáme na aktivity zahraničných Slovákov, ktorí sa pričinili o to, že po zániku žalára národov, Rakúsko-Uhorska, sa územie súčasnej Slovenskej republiky stalo súčasťou Česko-Slovenskej republiky.

Ale aj v neskoršom období naši krajania vždy podporovali snahy Slovákov o naplnenie dávneho sna, samostatnej Slovenskej republiky. Za toto všetko im patrí vďaka. Za šírenie dobrého mena po celom svete v minulosti aj dnes, ale aj za pomoc a solidaritu, ktorú prejavujú vždy, keď sa Slovensko ocitne v ťažkej situácii.

Ďakujeme vám, krajania naši. Naše myšlienky, počas dnešnej slávnostnej svätej omše, patrili aj vám. My v Slovenskom Hnutí Obrody pamätáme na vaše zásluhy a vždy budeme presadzovať čo najväčšiu podporu Slovákov žijúcich v zahraničí.

Autor článku Štefan Polačik je podpredseda SHO.

————————-

Prečítajte si tiež: Odkaz našich dejín: Staroslovenčina. Štvrtý liturgický jazyk

————————-

Busta prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana v priestoroch súčasnej Národnej rady Slovenskej republiky. Zdroj fotky: Internet

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds