SHO: Obnovenie slovenskej štátnosti oslávime v Štúrovom Zvolene. Aby Slovensko slovenským bolo

Slovenky a Slováci. Od roku 2020 začína Slovenské Hnutie Obrody s novou tradíciou. Obnovenie slovenskej štátnosti, vznik súčasnej druhej Slovenskej republiky (1.1.1993) budeme oslavovať každý rok v Štúrovom Zvolene.

Za najväčší výdobytok spoločenských zmien v bývalom Československu považujeme obnovenie slovenskej štátnosti 1. januára 1993. Pretože iba vo svojom štáte sa môže národ a prostredníctvom národného spoločenstva aj jednotlivec plnohodnotne vyvíjať.

Nie duchovné a národné bezdomovectvo, ako sa to aj dnes snažia nahovoriť, najmä mladým Slovákom, duchovní bezdomovci na námestiach slovenských miest, je budúcnosť nášho štátu a Európy, ale aktívne pozitívne vlastenectvo, ktoré bude hrádzou pred morálnou a aj spoločenskou dekadenciou, je budúcnosť Slovenskej republiky, ale aj celej Európy.

Naši predkovia pre nás vybojovali slovenskú štátnosť. Preberáme po nich štafetu a našou úlohou, nastupujúcej politickej generácie slovenských vlastencov je zvíťaziť v boji o charakter nášho štátu a eliminovať neslovenské elementy, ktoré pod pláštikom falošnej tolerancie a slušnosti, chcú urobiť zo Slovenska hodnotovo vyprázdnený štát, ktorý potom ľahko ovládnu vyznávači duchovného a spoločenského bezdomovectva.

Dámy a páni. Stretneme sa 1. januára 2020 v Parku Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Aby Slovensko slovenským bolo.

————————

Prečítajte si tiež: Písal sa 1. január 1993: Slováci obnovili slovenskú štátnosť na svojom historickom území

————————

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds