SHO: Prihlás svoje dieťa do slovenskej školy. Aby sa mohlo uplatniť na celom území našej vlasti

Hoci je ešte len január, mnohí rodičia, naprieč celým Slovenskom rozmýšľajú, alebo začínajú rozmýšľať nad tým, do ktorej základnej školy zapíšu svoje dieťa počas apríla. Azda najväčšiu rolu pri rozhodovaní takéhoto rodiča zohráva vzdialenosť školy od domova a dostupnosť k nej. Až po tomto kritériu rodičia hľadia na technické, ale i personálne kvality školy.

Kritériá, ktoré sme spomenuli, sú spoločné pre všetkých rodičov na Slovensku. Pre niektorých rodičov sa však nájde aj špeciálne kritérium. Vyučovací jazyk na škole. Nad týmto kritériom rozmýšľa nejeden Rusín, Cigán / Róm, ale hlavne mnohí spoluobčania s maďarskou národnosťou žijúci v Slovenskej republike.

Ako sme už podotkli, okrem iných menšín, hlavne mnohí príslušníci maďarskej národnostnej menšiny žijúci na Slovensku si potrpia na tomto kritériu. Ani sa tomu nečudujeme. Práve v týchto mesiacoch sú a budú totiž na nich vyvíjané tlaky, aby svoje dieťa zapisovali na školy s vyučovacím jazykom maďarským. Vraj v duchu „vlastenectva“, pretože „zlí Slováci ich chcú asimilovať“. Tento ich šovinizmus sa však podpisuje práve na dvoch opačných trendoch.

Ak Slovák na slovenskom juhu nevie po maďarsky, mnohokrát sa stáva z neho stáva cudzinec vo vlastnej krajine. Ale na druhej strane tu stojí Maďar, ktorý je jazykovo ochudobnený a v spoločnosti je vnímaný ako hendikepovaný. Dámy a páni, toto je výsledok salámovej metódy maďarských menšinových strán a organizácií pôsobiacich v našom štáte, ktorí nakoniec idú proti prosperite ľudí, ktorých zastupujú. V neposlednom rade je to výsledok aj doterajších vlád, dnes na čele so súčasnou SNS, ktoré svojím laxným prístupom zapríčinili stav, ktorý možno označiť ako alarmujúci a znepokojivý.

————————–

Prečítajte si tiež: Rohovce sú slovenským zrkadlom. Lebo si necháme skákať po hlavách vo vlastnom štáte

————————–

Nezodpovedná politika a nedostatočné venovanie sa tejto problematike zo strany Slovákov, ako sme už naznačili, spôsobujú jazykovú a kultúrnu izoláciu maďarskej menšiny od väčšinového slovenského národa. Tá sa hlavne u väčšiny mladých Maďarov prejavuje najmä nedostatočnou znalosťou úradného jazyka. Táto skutočnosť znevýhodňuje občanov maďarskej národnosti nielen osobnostne, lebo neovládajú jeden jazyk na viac, ale aj profesijne, pretože ak by chceli napríklad pracovať v etnicky čisto slovenských oblastiach, nemajú s maďarčinou takmer žiadnu šancu. Mnohí z tých, ktorí absolvovali štúdium v maďarčine, si to však uvedomia, až po ukončení štúdia, keď sa nevedia zamestnať a sú nútení sa slovenčinu doučovať dodatočne, alebo vycestovať do zahraničia.

Z osobných skúseností som neraz svedkom týchto javov. Keďže žijem na slovenskom juhu, v oblasti aj s obyvateľmi maďarskej národnosti, viem o čom rozprávam. Omnoho ľahšie sa žije tým, ktorí ovládajú aj slovenský jazyk, logicky. Tí, ktorí štátny jazyk dobre neovládajú, svoj hendikep ľutujú a už sa mi neraz stalo, keďže sa s týmito známymi (a medzi nimi aj kamarátmi) rozprávam výlučne po slovensky, že mi poďakovali za to, že ich našou konverzáciou učím to, čo im školy s vyučovacím jazykom maďarským nedali, nevedeli dať alebo nechceli dať. A tým mám na mysli znalosť slovenského jazyka, ktorú mohli mať na solídnej úrovni, keby navštevovali školu s vyučovacím jazykom slovenským.

A práve pre to, naša kampaň s názvom Aj Kossuth vedel po slovensky. Táto iniciatíva má smerodajný charakter. Keďže slovenský jazyk na celom Slovensku chápeme ako prvok, ktorý má spájať, a nie rozdeľovať, považujeme za správne a dôležité vyvolať u každého rodiča maďarskej menšiny otázku, ako chce, aby jeho dieťa  v našom štáte fungovalo. Či ako izolovaný jedinec alebo ako človek, ktorému sa vďaka znalosti štátneho jazyka otvárajú možnosti nielen do slovenskej spoločnosti, ale aj k jednoduchšiemu kariérnemu rastu.

Prihlás svoje dieťa do slovenskej školy, aby z neho vyrástol hrdý občan Slovenskej republiky, ktorý bude ovládať štátny jazyk, slovenčinu.

Autor článku Pavol Poprocký je člen predsedníctva SHO a kandidát do NR SR.

————————–

Prečítajte si tiež: Volebný program SHO: Školstvo bude v rukách štátu. Vrátane zriaďovateľských kompetencií

————————–

—————————-

Prečítajte si tiež: Video: Náš juh potrebuje nové cesty a pracovné príležitosti. A nie väčšie dvojjazyčné tabule

—————————-

Zľava: Rastislav Bartoš, Pavol Poprocký a Pavol Skýpala

————————–

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds