Vianoce 2020. SHO: Pokojné a požehnané vianočné sviatky, Slovenky a Slováci!

Dámy a páni. Nastal čas vianočný, čas najkrajších sviatkov v roku. Predstavitelia nášho hnutia sa rozhodli aj touto cestou vysloviť priania, ktoré sú určené vám, všetkým ľuďom dobrej, slobodnej a pozitívnej vôle.

Róbert Švec, predseda SHO: Milý Ježiško! Prajem si normálnu slovenskú vládu. Vládu, ktorá bude ochraňovať a podporovať v prvom rade našich ľudí práce, slovenské rodiny, tradičné hodnoty, našich dôchodcov. Prajem si vládu, o ktorú sa bude môcť každý lojálny občan nášho štátu, v časoch dobrých a aj tých neistých, oprieť. Takú vládu si prosím! Ďakujem. A všetkým ľuďom dobrej vôle prajem pokojné a požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia, osobných a aj pracovných úspechov a… Slovenky a Slováci! Myslite slobodne a pozitívne.

Štefan Polačik, podpredseda SHO: Ja prajem všetkým Slovákom, aby vianočné sviatky strávili v čo najväčšej pohode a hlavne v zdraví, spolu so svojou rodinou. Zastavme sa a skúsme popremýšľať o pravých hodnotách, ktoré čoraz viac odsúvame do úzadia našim konzumným spôsobom života a naháňaním sa za hmotnými statkami. Darujme si navzájom úsmev a dobrú náladu. Želám celému Slovenku skorý návrat do normálneho života bez obmedzení, do života, na ktorý sme zvyknutí. Krásne Vianoce, priatelia.

Marián Chudý, tajomník SHO: Nech nám tieto vianočné sviatky prinesú pokoj v duši, lásku v srdci a svetlo v mysli. Aby každý z nás tieto sviatky nádeje, mieru, priateľstva a lásky oslávil v kruhu svojich milovaných. Neobzerajme sa späť, čo bolo už nezmeníme, nechajme to tak. Žime svoje životy teraz v prítomnosti a neubíjajme sa  zlom okolo nás. A preto vám zo srdca prajem zdravie, lásku, pokoj v duši a Božie požehnanie.

Katarína Boková, regionálna zástupkyňa SHO pre Žilinský kraj: Drahé Slovenky, drahí Slováci! Onedlho utíchne zhon, opadne napätie z posledných ťažkých týždňov, aj vianočných príprav a my si sadneme k štedrovečernému stolu. Z hĺbky môjho srdca vám všetkým prajem, aby ste sa počas sviatočných dní stretli v takom počte, ktorý vo vás vyvolá radosť, pokoj a šťastie. Prajem vám, aby ste si pod stromčekom rozbalili všetky nádherné spomienky, ktoré ukrývate niekde v kútiku svojej duše. Prajem vám, aby ste objavili iskričky spokojnosti, lásky a oddanosti v očiach vašich blízkych. Prajem vám, aby ste si pri spievaní vianočných piesní a kolied vyspievali pľúca, aby ste nasali čerstvý vzduch a s ním aj pocit slobody. Prajem vám pevné zdravie, vytrvalosť a silu. Prajem vám nádej a vieru v zázraky, pretože čas Vianoc je o jednom veľkom zázraku.

Pavol Poprocký, regionálny zástupca SHO pre Banskobystrický kraj a splnomocnenec SHO pre projekt Staráme sa: Po tomto roku, kedy sa nám zlé sily snažili ukradnúť nádej, zastrašovali nás, vám drahí moji krajania, na Vianoce prajem, aby ste sa týchto sviatkov nadýchali plnými dúškami. Ony sú totiž aj symbolom nádeje. Nádeje, ktorá mnohým ľuďom chýba a ktorá je len prvou zastávkou ku nášmu spoločnému víťazstvu. Nadýchajte sa teda zhlboka, zamyslite sa nad významom dnešných dní, nechajte sa unášať ich duchom a verte. Verte, lebo viera je nádej a nádej je víťazstvo! Šťastné a nádejné, Slováci!

Jaroslava Samuelová, regionálna zástupkyňa SHO pre Nitriansky kraj: Nech na Vianoce večer všetci spolu sadneme v zdraví, v šťastí a v láske k štedrovečernému stolu. Nech opustí nás strach, beznádej a zloba, nech človek človeku v potrebnej chvíli ruku podá. Nech Božie dieťa prinesie nám nádej na lepšiu budúcnosť, v krajší svet a ďalej prajem vám všetkým fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania.

Alžbeta Szénásiová, regionálna zástupkyňa SHO pre Bratislavský kraj: Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú nám uctiť si lásku tak často, ako je to len možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia a domov mnohými požehnaniami. Nech sú pre vás tieto sviatky žiarivé a radostné.

Daniela Fratričová, regionálna zástupkyňa SHO pre Trnavský kraj: Priatelia, na konci decembra sa každý z nás teší na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Deti sa tešia na svetielka a darčeky a my ostatní – starší, na radosť, ktorú prežívajú naši blízky. Tento rok bol však iný. Všetkých nás spojila nádej. Nádej, že všetko zlé okolo nás už pominie a život bude opäť krásny. Slovenky, Slováci, prajem nám všetkým, aby láska Božieho dieťaťa opäť priniesla do našich životov pokoj, radosť a veľa zdravia.

Pavol Skýpala, splnomocnenec SHO pre projekt Nebuď sviňa: Všetkým ľuďom dobrej vôle na celom šírom svete zo srdca a úprimné prajem: Pokojne prežite vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, zdravie, oddych, rodinnú pohodu a božie požehnanie. A ako splnomocnenec SHO pre projekt Nebuď sviňa si prajem, aby naša vlasť bola čistá, bez odpadkov, príroda bola zdravá, ale aj celá matička ZEM, aby mala veľa čistých lesov plných divých zvierat, kde bude počuť spev vtákov. Potoky, rieky, moria, oceány, aby mali priezračnú vodu plnú rýb, vodných živočíchov. Prajem si, aby sme všetci dýchali čistý vzduch, počúvali prírodu a už konečne sa naučili žiť s ňou v rovnováhe a súhre.

Svetana Angelová, regionálna zástupkyňa SHO pre okres Martin: Drahí dobrí ľudia. Želám všetkým nám, v týchto ťažkých časoch, aby ste premenili dávku strachu, obáv o svojich blízkych za radosť, porozumenie, aby sme privítali Ježiška s čistým srdcom. To vám zo srdca prajem.

Radomír Pikna, regionálny zástupca SHO pre okres Hlohovec: Milí priatelia! Dnes v období okolo vianočných sviatkov akosi intenzívnejšie vnímame lásku k svojim blízkym, všetko to dobré, čo je v nás. Počas Vianoc s  láskou v srdci spomíname aj na drahých blízkych, ktorý nie sú už medzi nami. Veci, ktoré položíme  pod  vianočný stromček nás určité potešia. Nezabúdajme však na to, že sú to neživé predmety, ktoré  sa časom opotrebujú. Súdržnosť, láska a vzájomná opora, to sú dary, ktoré nosíme v sebe celý život. Predovšetkým aj o tom sú Vianoce. Prajem vám veselé a šťastné Vianoce!

————————

Prečítajte si tiež: Vianoce 2020. Michal z Poltára: Zavesiť kopačky a život na klinec? Nikdy! Treba bojovať!

————————

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds