Jaroslava Samuelová: Nie sľuby a krásne reči. Ale skutky ukážu pravú tvár a charakter!

Hovorí sa, že v ťažkých časoch poznáš priateľa a ja dodávam, že v krízových časoch, keď je štát ohrozený a národ v nebezpečenstve spoznáš dobrých politikov a štátnika.

Preto vám chcem pripomenúť, premietnite si spätne uplynulý covidový rok a pohrabte sa trochu v spomienkach naň. Vybavte si, kto pri vás naozaj reálne stál, nebál sa vychádzať do ulíc, aj v noci, keď to inak nešlo, kto vás posmeľoval, ukazoval vám tú správnu cestu a vlieval do vás nádej. Kto vám podával pomocnú ruku a dával vám kus slobody, aby ste sa mohli pohybovať aj v čase najtvrdších lockdownov, keď to bolo pre vás potrebné a báli ste sa prechádzať hranice okresov.

Bolo to Slovenské Hnutie Obrody keď pod vedením predsedu Róberta Šveca už od 20. októbra 2020 TU sa vzpriečilo tejto zdegenerovanej, plagiátorskej vláde a postavilo sa na odpor, ku ktorému sa už konečne po viac ako roku pridávajú aj iní bojovníci za pravdu a spravodlivosť.

Slovenské Hnutie Obrody, ktoré si získalo aj priazeň bratov Čechov a Moravanov, keď nám prejavili úctu pozvaním na ich protest 26. júna tohto roka v meste Olomouc, ako jedinému politickému subjektu zo Slovenska, kde nás brilantne a s veľkým úspechom reprezentovali Katarína Boková a Svetana Angelová TU.

Slovenské Hnutie Obrody, ktoré sa nezľaklo zákazov a im napriek, sme sa nespreneverili svojim ideálom a pokračovali sme vo svojej už dávno vytýčenej činnosti hlavne cez sociálny projekt  Staráme sa TU, aby sme tak v hodine najťažšej neopustili naše rodiny s deťmi v hmotnej núdzi. Neschovali sme sa za okná našich príbytkov, aby sme tam akože na podporu národa pálili sviečky, ale vychádzali sme s vami po vašom boku do ulíc, aby ste sa necítili politikmi celkom opustení a aby ste videli, na koho sa môžete, vždy, aj v tej najťažšej situácii spoľahnúť.

Lebo. Hubou pred kamerami, s čarovným úsmevom a krásnym sloganom  na bilbordoch sa ľahko bojuje a pomáha. No len skutky v tých najťažších chvíľach, akou záchrana a prežitie národa bez pochýb je, vám ukážu  pravú tvár a charakter politikov.

Autorka článku Jaroslava Samuelová je členka predsedníctva SHO a náš človek na otázky fiktívnej pandémie.

————————

Prečítajte si tiež: SHO: Sme mocné dubisko pravdy, normálnosti a slobody! Ochraňujeme vaše práva!

————————

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds