Noviny Právo Národa: Róbert Švec o občianskom aktivizme a reálnom výkone politiky

Dámy a páni. Poslednú dobu sa nám na Slovensku rozmohol taký zvláštny nešvár.

Občianske aktivistky a občianski aktivisti by chceli diktovať politickým stranám čo a ako majú robiť. Tak poďme pekne po poriadku.

Občiansky aktivizmus a reálny výkon politiky sú dve odlišné veci. Občianski aktivisti sa môžu venovať záslužným veciam, napríklad pomoci sociálne slabým rodinám TU, ekoaktivitám TU, vydavateľskej činnosti TU, kultúrnym podujatiam…

Avšak, reálny výkon politiky je o inom. Slovenský politický systém je založený na systéme politických strán a ak niekto chce vylepšiť alebo zmeniť súčasný systém (ak sa nebavíme o revolúcii alebo vojne, ktoré všetko zmetú a začne sa odznova), musí sa občiansky aktivizmus zmieriť so skutočnosťou, že sa to dá iba v tom prípade, ak aktivisti dostanú krytie politického subjektu. Na to tu politické strany predsa sú.

A keďže politické strany sú tie, ktoré karty rozdávajú, občianske aktivistky a ani aktivisti sa nemôžu stavať do pozície tých, ktorí budú karty rozdávať. Aktivistky a aktivisti môžu vyzývať, žiadať, dávať podnety slušným, nie arogantným spôsobom… a viesť konštruktívny dialóg s vybranými politickým subjektmi, aby dostali politické krytie a vďaka takémuto krytiu, získali prípadný reálny vplyv na výkon vysokej politiky.

ALE… v prípade vnútorného nepokoja, sa môžu aktivistky a aktivisti realizovať ako nezávislí kandidáti, napríklad v komunálnych a krajských voľbách. A v prípade, ak sú presvedčení o tom, že „Najvyšší vybral práve ich, aby spasili Slovensko a nikto im nerozumie a všetci sú zlí“, môžu si založiť svoj politický subjekt a všetkým nám ukázať ako sa to robí.

Takže, dámy a páni, karty sú jasne rozdané, kompetencie tiež. A pripomínam, že aj preto vzniklo, v máji 2019, Slovenské Hnutie Obrody ako politický subjekt, pretože sme si boli vedomí, že občiansky aktivizmus je síce pekná a záslužná vec, venujeme sa mu od mája 2004, ale ak chceme vrátiť Slovensko na slovenskú cestu pokojnou a legálnou cestou, musíme mať aj čisté a hodnotovo jasne ukotvené politické hnutie, akým Slovenské Hnutie Obrody rozhodne je a dokazujeme to každý deň.

Takže, zhrnutie na záver… Blížia sa voľby do slovenského parlamentu a budem veľmi rád, ak všetci tí, ktorí sa vydali na cestu občianskeho aktivizmu pochopia svoje miesto v spoločnosti a nebudú miešať jabĺčka s hruštičkami. A naša vlasť bude uvedomelá a silná.

Autor článku Róbert Švec je predseda Slovenského Hnutia Obrody.

————————–

Prečítajte si tiež: Referendum 2023: Stanovisko nášho hnutia k výsledkom januárového referenda

————————–

Titulná strana novín Právo Národa, číslo 11-12/2022. Zdroj: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds